Služby

Projekty, poradenstvo, výroba ...

Prefinancovanie stavieb

Cena za dielo uvedená v cenovej ponuke je konečná a zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela, vrátane všetkých súbežných nárokov zhotoviteľa, ako obchodné prirážky, dovozné prirážky a všetky vedľajšie rozpočtové náklady, vrátane mechanizácie, náklady na dopravu, spracovanie a likvidáciu odpadu a všetky pridružené výkony.

Cena dodávky vykonania zmeny alebo naviac práce, prípadne zmeny dohodnutého vybavenia predmetu diela nie je zahrnutá v cene diela a bude dohodnutá v príslušnom  dodatku.

 Produkt prefinancovania časti domu

 Ako novinku ponúkame finančný produkt, ktorým môžeme pomôcť pri finančnom zabezpečení stavby pokiaľ je stavba financovaná cez hypotekárny úver.

 Princíp spočíva v tom, že zákazníkovi poskytneme pôžičku na prefinancovanie spodnej stavby a hrubej stavby, čo umožní banke uvolniť splátku hypotekárneho úveru na základe zavkladovania rozostavenej stavby do Katastra nehnuteľností na list vlastníctva. Podmienkou je, aby mal zákazník od banky prísľub o poskytnutí hypotekárneho úveru (tzv. certifikát).

 Naša pôžička je poskytnutá na nevyhnutný čas od začatia výstavby po zaplatenia prvej splátky hypotekárneho úveru (cca 2 - 3mesiace).

 Podmienky našej poskytnutej pôžičky budú individuálne dohodnuté s každým zákazníkom, ktorý prejaví záujem.

Platobné podmienky:

 • splátku vo výške 50% z ceny spodnej stavby  uhradí objednávateľ 21 dní pred zahájením stavby
 • splátku vo výške 50% z ceny spodnej stavby  uhradí objednávateľ do 7 dní po realizácii spodnej stavby
 • splátku vo výške 30% z ceny vrchnej stavby uhradí objednávateľ 21 dní pred zahájením vrchnej stavby
 • splátku vo výške 20% z ceny vrchnej stavby uhradí objednávateľ po dovezení domu na stavenisko
 • splátka vo výške 15% z ceny vrchnej stavby uhradí objednávateľ  po pokládke strešnej krytiny
 • splátka vo výške 15% z ceny vrchnej stavby uhradí objednávateľ  po dokončení hrubých rozvodov elektroinštalácií a zdravotechniky
 • splátka vo výške 15% z ceny vrchnej stavby uhradí objednávateľ  po dokončení hrubých podláh (betónovej mazaniny)
 • splátku vo výške 5% z ceny vrchnej stavby uhradí objednávateľ po dokončení a odovzdaní stavby

RECENZIE ZÁKAZNÍKOV

 • Maximálne pracovné nasadenie Veľké skúsenosti s montážou Presnosť a precíznosť pracovníkov Marcela Borošová

 • Prevažne pozitívne, veľmi odceňujem korektný prístup firmy Real Dom. Július Mako

 • Na jednotku,výborná komunikácia a bezproblémový priebeh výstavby rodinného domu. Veľmi spokojní sme aj s rýchlosťou výstavby. p. Draxler

 • Pre montovaný dom sme sa rozhodli pre rýchlosť výstavby a nízku energetickú náročnosť. Naše skúsenosti s firmou REAL DOM sú veľmi dobré, dobrá komunikácia. Igor Kliman s manželkou

 • Pre montovaný rodinný dom sme sa rozhodli pre rýchlosť výstavby a preto, že je nízkoenergetický. Naše skúsenosti s firmou REAL DOM sú pozitivne, prípadné problémy boli riešené vo veľmi krátkom čase. Uherčík Róbert s manželkou

 • Pre montovaný rodinný dom som sa rozhodol pre rýchlosť výstavby a jednoduchú konštrukciu.Skúsenosti s firmou REAL DOM mám veľmi dobré. Spolupráca a komunikácia s firmou a aj ich stavebné partie boli na vysoko profesionálnej úrovni. Martin Kuropka

 • Pre montovaný rodinný dom sme sa rozhodli pre jeho energetické vlastnosti. Naše skúsenosti s firmou REAL DOM sú dobré. Viaron Dávid s manželkou

 • Pre montovaný rodinný dom sme sa rozhodli pre rýchlu a kvalitnú výstavbu a pre jeho energetické náklady. Tomáš Slivka

 • Pre montovaný rodinný dom som sa rozhodol pre rýchlosť výstavby. Naše skúsenosti s firmou REAL DOM sú maximálne pozitívne. Boli maximálne ústretoví voči akýmkoľvek požiadavkám. Bc. Juraj Mlynarčík s manželkou

 • Pre výstavbu montovaného rodinného domu sme sa rozhodli preto, že sme to považovali za výhodné riešenie. Skúsenosti s firmou REAL DOM máme veľmi pozitívne. Vlasta a Vladimír Kubovčák

 • Pred rozhodnutím sa pre montovaný rodinný dom sme si odskúšali murované aj montované domy. Montované domy nám učarovali. Rýchla stavba, vysoká variabilita a veľa veľa ďalších výhod. S firmou REAL DOM sme plne spokojní a firmu jednoznač Róbert Pavlík s manželkou

 • Pre montovaný rodinný dom sme sa rozhodli pre rýchlu výstavbu a výborné tepelnoizolačné vlastnosti. S firmou REAL DOM sme boli nadmieru spokojní. Igor Slávik

 • Pre výstavbu montovaného rodinného domu od firmy REAL DOM sme sa rozhodli pre rýchlosť výstavby a použitú technológiu výroby v porovnaní s konkurenciou. S firmou REAL DOM sme veľmi spokojní a určite odporúčame ďalej. Ing. Jozef Psota

 • Pre montovaný rodinný dom od firmy REAL DOM sme sa rozhodli kvôli rýchlej výstavbe na kľúč. Skúsenosti s firmou REAL DOM boli poväčšine pozitívne. MUDr. Slavomír Kemka s manželkou

Naši partneri