Real Dom
 

Zabezpečenie stavieb

Naša firma je komplexne technicky, technologicky a personálne vybudovaná tak, aby mohla profesionálne s náležitou odbornosťou a skúsenosťami /do dnešného dňa sme vyrobili cca 350 domov/, splniť každé prianie zákazníka.

Výstavba montovaného domu obnáša nesmierne množstvo práce a činností , ktoré je nutné absolvovať, aby sa dielo /montovaný dom/ zdárne uskutočnilo k spokojnosti zákazníka. História a množstvo zrealizovaných domov nás poučili a vyselektovali najefektívnejšie a najsprávnejšie personálne zastúpenie, technické zabezpečenie, logistické postupy a podľa možností technologické vybavenie.

Pri začatí a priebehu realizácie montovaného domu je nutné zabezpečiť tieto činnosti:

Pred uzavretim zmluvných vzťahov

Poradenská činnosť

  • Pri výbere stavebného pozemku
  • Pri výbere domu, jeho dispozície, architektúry, osadenia na pozemku.

Zabezpečuje a zastrešuje: Ing. Robert Hazucha

Projektová činnosť

  • Štúdie alternatívnych návrhov
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Výrobná /dielenska / dokumentácia
  • Projekt skutočného vyhotovenia

Zabezpečuje a zastrešuje Ing. Robert Hazucha


Ing. Robert Hazucha
Ing. Robert Hazucha
hlavný projektant
Ing. arch. Kristína Zöldyová
Ing. arch. Kristína Zöldyová
architekt
Maroš Hric
Maroš Hric
výrobná dokumentácia
Ing. Martin Báďonsky, PhD.
Ing. Martin Báďonsky, PhD.
konštruktér

Uzavretie zmluvy a dohodnutie zmluvných podmienok

Zabezpečuje a zastrešuje Ing. Robert Hazucha

Miroslava Hazuchová
Miroslava Hazuchová
ekonomická agenda
Janka Kováčová
Janka Kováčová
rozpočty a zásobovanie

Výroba domu

Personálne zabezpečenie:
Výrobu zabezpečuje 12 výrobných montážnikov s rôznym funkčným zadelením pri jednosmennej prevádzke a 16 montážnikov pri dvojsmennej prevádzke

Technické a technologické zabezpečenie
Výroba sa uskutočňuje v našej výrobnej hale, ktorá je kompletne technologicky a technicky zabezpečená pre výrobu a expedíciu /nakládku/ dielcov a materiálov budúcej stavby.

Montáž dielcov hrubej stavby

Po dovezení jednotlivých panelov a prvkov domu z výroby na stavbu nasleduje vykládka domu z kamiónov priamo na základovú dosku, ktorú zabezpečuje montážna skupina /4 montážnici/. Montáž domu realizujú za 3 až 8 dní /podľa veľkosti domu/. V prípade potreby /väčšie množstvo domov v jednom termíne/ využívame aj externé overené montážne skupiny.

Technické zabezpečenie
Montážna skupina má k dispozícii montážne auto a špičkové sady potrebného náradia

Dokončenie domu na kľúč

Po zmontovaní panelov a častí hrubej stavby nastupuje na stavbu montážna skupina, ktorá realizuje stavbu na kľúč až po odovzdanie hotového domu.

Personálne zabezpečenie
Celú činnosť zastrešuje Ing Robert Hazucha
Ing Lucia Gálusová – koordinátor a manažer stavieb
Realizáciu zabezpečujú tri stavebné skupiny po 5 pracovníkoch rôzneho profesného zamerania, pričom elektroinštalačné práce zabezpečujú ešte dvaja pracovníci zvlášť.

Ing Lucia Gálusová
Ing Lucia Gálusová
koordinátor a manažer stavieb

Technické zabezpečenie
Každá stavebná skupina má k dispozícii montážne auto a špičkové sady potrebného náradia. Na operatívne zásobovanie stavieb má firma k dispozícii nákladné auto zn. IVECO. K ďalším technickým vybaveniam patrí lešenie pre minimálne tri stavby.

Z horeuvedeného vyplýva ,že stavby a výrobu realizujeme vlastnými „silami“ a vlastným technickým a technologickým zabezpečením, bez zbytočných subdodávok a „medzičlánkov“, čím nedochádza k zbytočným komplikáciám a predražovaniu stavieb.