Real Dom
 

Termovízia

Tepelné straty v objektoch sú spôsobené prechodom tepla konštrukciami s nedostatočným tepelným odporom alebo prúdením vzduchu nevzduchotesnými konštrukciami. Pre odhaľovanie únikov tepla sa používa bezkontaktné meranie povrchových teplôt termovíznou kamerou .


1) Termovízne meranie z exteriéru (za prirodzených tlakových podmienok)

Hľadajú sa tepelné mosty spôsobené nedostatočným tepelným odporom konštrukcie. Pri novostavbách je možné pomocou termovízie  kontrolovať správne uloženie  tepelnej izolácie, počet a rozmiestnenie kotiev a vyhotovenie detailov okolo okien a dverí. Pri nových alebo rekonštruovaných jednoplášťových strechách s homogénnou hydroizolačnou vrstvou možno kontrolovať uloženie dielcov tepelnej izolácie. Pre snímanie takýchto striech musia byť špecifické podmienky. Ak je strešná krytina opatrená napr. antireflexným náterom, je meranie z exteriéru veľmi problematické a niekedy prakticky nemožné.


2) Termovízne merania z exteriéru a v interiéri (za prirodzených tlakových podmienok)

Lokalizujú sa tepelné mosty uvedené v predchádzajúcom bode. Navyše pri meraní z interiéru možno nájsť miesta s chybne vykonanými pripojovacími škárami okien a dverí, predovšetkým z hľadiska celistvosti a kvality ich vypenenia. To sú potenciálne miesta najväčších tepelných strát a výskytu vlhkostných porúch alebo rastu plesní. Ak vonku fúka silnejší vietor, možno u pripojovacích škár čiastočne zistiť aj problémy z hľadiska vzduchotesnosti (prefukovanie), čo môže mať zásadný vplyv na tepelné úniky. Meraním možno lokalizovať miesta s chýbajúcou, oslabenou alebo chybne uloženú tepelnou izoláciou.