Real Dom
 

Projektovanie výrobnej dokumentácie

Projekt výrobnej dokumentácie je potrebný pre výrobu a montáž rodinných domov. Naši projektanti sú školení pre projektovanie v softvéri Dietrich´s, ktorý ako jediný ponúka ucelené, profesionálne 3D-CAD/CAM riešenia,integrovanú databázu konštrukčných prvkov a profesionálnu technickú podporu. Ponuka zahrňuje počiatočné plánovanie, kalkuláciu, objednávky stavebných dielcov, kompletnú prípravu práce vrátane statiky až po výstupné plány, kusovníky s optimalizáciou. Sila tohto softvéru je hlavne v profesionálnych 3D CAD/CAM softvérových programoch, ktoré pokrývajú celú oblasť konštrukcie a výroby drevostavby, od jej architektonického návrhu, cez spracovanie výrobnej dokumentácie až po výrobu a montáž stavby na mieste.