Real Dom
 

Postup výstavby

Jednotlivé panely a dielce vyrábame v našej výrobnej hale

Jednotlivé panely a dielce sa vyrobia v našej výrobnej hale
Jednotlivé panely a dielce sa vyrobia v našej výrobnej hale
Jednotlivé panely a dielce sa vyrobia v našej výrobnej hale
Jednotlivé panely a dielce sa vyrobia v našej výrobnej hale
Jednotlivé panely a dielce sa vyrobia v našej výrobnej hale
Jednotlivé panely a dielce sa vyrobia v našej výrobnej hale

Potom ich naložíme na kamióny a dopravíme sa na miesto výstavby.

Potom sa naložia na kamióny a dopravia sa na miesto výstavby.
Potom sa naložia na kamióny a dopravia sa na miesto výstavby.

Žeriavom ich vykladáme a montujeme na pripravenú základovú dosku

Žeriavom sa vykladajú a montujú na pripravenú základovú dosku
Žeriavom sa vykladajú a montujú na pripravenú základovú dosku
Žeriavom sa vykladajú a montujú na pripravenú základovú dosku

Následne realizujeme dokončenie stavby do požadovaného rozsahu, popr. na kľúč

Následne sa uskutočňuje dokončenie stavby do požadovaného rozsah
Následne sa uskutočňuje dokončenie stavby do požadovaného rozsah
Následne sa uskutočňuje dokončenie stavby do požadovaného rozsah
Následne sa uskutočňuje dokončenie stavby do požadovaného rozsah
Následne sa uskutočňuje dokončenie stavby do požadovaného rozsah
Následne sa uskutočňuje dokončenie stavby do požadovaného rozsah
Následne sa uskutočňuje dokončenie stavby do požadovaného rozsah
Následne sa uskutočňuje dokončenie stavby do požadovaného rozsah
Následne sa uskutočňuje dokončenie stavby do požadovaného rozsah
Následne sa uskutočňuje dokončenie stavby do požadovaného rozsah
Následne sa uskutočňuje dokončenie stavby do požadovaného rozsah
Následne sa uskutočňuje dokončenie stavby do požadovaného rozsah
Následne sa uskutočňuje dokončenie stavby do požadovaného rozsah
Následne sa uskutočňuje dokončenie stavby do požadovaného rozsah
Následne sa uskutočňuje dokončenie stavby do požadovaného rozsah