Real Dom
 

Novinky

Produkt prefinancovania časti domu.

Ako novinku ponúkame finančný produkt, ktorým môžeme pomôcť pri finančnom zabezpečení stavby pokiaľ je stavba financovaná cez hypotekárny úver.

Princíp spočíva v tom, že zákazníkovi poskytneme pôžičku na prefinancovanie spodnej stavby a hrubej stavby, čo umožní banke uvolniť splátku hypotekárneho úveru na základe zavkladovania rozostavenej stavby do Katastra nehnuteľností na list vlastníctva. Podmienkou samozrejme je aby mal zákazník od banky prísľub o poskytnutí hypotekárneho úveru /tzv. certifikát/.

Naša pôžička je poskytnutá na nevyhnutný čas od začatia výstavby po zaplatenie prvej splátky hypotekárneho úveru /cca 2-3mesiace/.

Podmienky našej poskytnutej pôžičky budú individuálne dohodnuté s každým zákazníkom ,ktorý prejaví záujem.