Real Dom
 

Konštrukcia

Konštrukcie stien a stropov sú zároveň panely , pričom každá stena tvorí jeden panel. Skladby jednotlivých panelov rozoznávame štandartné a neštandartné /podľa priania zákazníka/

Skladba obvodového panelu – štandart

Skladba obvodového panelu – štandard

 • Sadrokartón protipožiarny 12,5mm
 • OSB doska /drevoštiepková/ 12mm
 • montážna predstena = Suchý rošt 50/50
 • Tepelná izolácia 50 mm
 • Parotesná fólia
 • Nosný skelet z lepeného lamelového dreva120mm
 • Tepelná izolácia120mm
 • OSB doska /drevoštiepková/ 12mm
 • Polystyrén fasádny 150mm
 • Armovacia sieťka, lepidlo, penetračný náter
 • Vonkajšia omietka 2mm
Skladba panelu vnútorných deliacich stien

Skladba panelu vnútorných deliacich stien

 • Sadrokartón protipožiarny 12,5mm
 • OSB doska /drevoštiepková/ 12mm
 • Nosný skelet z lepeného lamelového dreva 120mm
 • Tepelná /zvuková/ izolácia 60mm
 • OSB doska /drevoštiepková/ 12mm
 • Sadrokartón protipožiarny 12,5mm
Skladba panelu stropnej konštrukcie

Skladba panelu stropnej konštrukcie

 • OSB doska 18mm
 • Stropnice 80/220 220mm
 • Zvuková izolácia medzi stropnicami 60mm
 • Konštrukná fólia
 • Latovanie na sádrokartón 40mm
 • Sadrokartón protipožiarny 12,5mm

V zmysle požiadaviek zákazníka sú samozrejme možné modifikácie jednotlivých skladieb konštrukcií, ako je napríklad nosný drevený skelet , ktorého hrúbka sa môže meniť od 120mm, 140mm,160mm...

Hrúbka vonkajšieho zateplovacieho systému /polystyrénu /môže byť 100mm, 150mm...

Na požiadanie zákazníka sme realizovali aj vnútorné predsadené inštalačné steny, kde sa realizovali rozvody jednotlivých inštalácií, čím sa dosiahol efekt neprerušovanej tepelnej izolácie panelov.

Na samotnú konštrukciu /skelet/ hrubej stavby a jej drevených a statických prvkov dávame záruku 30 rokov.

Strešné konštrukcie

Na stavby prízemné, bungalowového typu sa ako strešná konštrukcia /ak je to možné/ používa zbíjaná väzníková konštrukcia, ktorá nahrádza zároveň aj stropnú konštrukciu.Ostatné strešné konštrukcie sú navrhované prevažne ako krovy , ktoré sú s využitím podkrovného priestoru . Izolácia strešných konštrukcií je z minerálnych vlákien hrúbky 300mm.

Krytina

Je štandartne betónová - KM Beta , ale v princípe sa môže použiť akákoľvek podľa priania zákazníka.

Podlahy

Na prízemí používame štandartne podlahu v zložení

 • Tepelná izolácia hr. 100mm – polystyrén
 • Fólia
 • Liate zmesy ako sú betónové mazaniny na báze cementu, alebo samonivelizačné potery anhydritové na báze sadry

V podkroví sú navrhované suché podlahy v zložení

 • Drevený rošt
 • Kročajová izolácia
 • OSB doska hr.18mm

Obklady a dlažby

Obklady a dlažby si vyberá zákazník podľa vlastných predstáv, pričom v rozpočtoch sú stanovené ceny pre porovnanie 350Sk/m2. V prípade, že si zákazník vyberie cenovo rozdielne obklady a dlažby cena sa buď navyšuje, alebo znižuje.

Elektroinštalácia

Obsahuje káblové rozvody pre svetelné a zásuvkové obvody ,elektrické kúrenie ,rozvodná skriňa, kompletáž zásuviek, vypínačov bielej farby a bleskozvod.

Kúrenie

Štandartne je navrhnuté elektrické kúrenie pozostávajúce z káblových rozvodov v samostatnom okruhu pre možnosť odberu elektrickej energie v nižšej sadzbe /D37/ Ako vykurovacie telesá sú navrhované priamovýhrevné konvektory. Pre komfortnejšie využívanie tohto spôsobu vykurovania doporučujeme ako nadštandart riadiacu jednotku ,ktorá umožňuje naprogramovanie priebehu vykurovania v celom dome.

Vykurovanie v našich domoch možno riešiť aj inými spôsobmi ako sú napr. teplovodné rozvody s radiatorovými telesami, podlahové systémy vykurovania, atď. Pričom vykurovacie médium môže byť plyn, el. kotol, pevné palivo...