Real Dom
 
Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť

Vybavenie potrebných rozhodnutí povolení a dokladov:
Pred začatím realizácie akejkoľvek stavby, je potrebné komunikovať s príslušným stavebným úradom. V rámci konania podľa rozsahu stavebných prác, príslušný stavebný úrad upresní dokladovú časť potrebnú k začatiu stavebných prác.
V rámci inžinierskej činnosti zabezpečíme pre našich zákazníkov:

  • kompletnú dokladovú časť a povolenia, potrebné pre začatie realizácie stavby.
  • vyjadrenia dotknutých orgánov pre vyňatie poľnohospodárskej pôdy pre stavebné účely.
  • vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov potrebných pre vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby do daného územia.
  • vyjadrenia potrebné pre vydanie stavebného povolenia.