Real Dom
 

Blowerdoor test

Blower door test sa využíva  na zistenie vzduchotesnosti celej budovy. Ideálne by však bolo, keby každá stavba prešla meraním vzduchotesnosti, preto že toto meranie vám poskytne dôležité informácie o kvalite stavby. 

Podstata testu podľa normy STN EN 13 829 spočíva v stanovení celkovej intenzity výmeny vzduchu n50 pri tlakovom rozdiele 50 Pa – teda koľko krát za hodinu sa vymení vzduch v celom objeme budovy.

Budovy podľa tohto merania môžeme rozdeliť nasledovne:

  • Existujúce budovy n50 = 4,5/h s prirodzeným vetraním.
  • Bežné budovu n50 = 1,5/h s núteným vetraním.
  • Nízkoenergetické budovy n50 = 1,0/h s rekuperáciou tepla pri vetraní.

  • Energeticky pasívne budovy n50 = 0,6/h.

Netesnosti sa vyskytujú hlavne na miestach prestupov el. káblov a rozvodov zdravotechniky, inštalačných krabíc, v  stykoch okien a dverí s ostením, v miestach spojov parozábran a protivetrových fólií a v miestach Vvlezov do podkrovia.

Na meranie vzduchotesnosti využívame dve metódy:

  • Test budovy pred jej uvedením do prevádzky: pri tejto metóde musia byť utesnené všetky otvory. Táto metóda je najvýhodnejšia, keďže umožňuje zistené netesnosti ešte dodatočne utesniť. meriame ju pred zabudovaním ďalších vzduchotesných rovín, napr. ako sadrokartón.
  • Test budovy ktorá je v používaní: Meranie vykonáme na už dokončenej budove počas jej užívania s funkčným kúrením alebo vzduchotechnikou a bez toho aby sme museli dodatočne uzatvárať otvory napr. komín, digestor atď.